prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska

PaniProfesor-300x277

Jest etnologiem/antropologiem kultury i polityki oraz pierwszą latynoamerykanistką w Polsce. W 1983 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Etnografii UŁ. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk humanistycznych w dziedzinie etnologii kontynuowała pracę naukowo-dydaktyczną na macierzystym wydziale na stanowisku adiunkta. W 1995 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, a sześć lat później została kierownikiem Pracowni Studiów Latynoamerykańskich, przekształconej w 2005 r. w Zakład Studiów Latynoamerykańskich. W 2005 i 2006 r. uzyskała kolejno tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2015 odebrała nominację belwederską na profesora zwyczajnego nauk humanistycznych. W 2016 roku kierowany przez nią ZSL został przekształcony w Katedrę Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych. Specjalizuje się w kulturach kręgu andyjskiego oraz mezoamerykańskich obejmujących regiony wieloetniczne. Od 25 lat realizuje (w ramach 9 grantów KBN, MNiSW i MISEAL) systematyczne badania porównawcze w Ekwadorze, Peru, Boliwii oraz Meksyku i Gwatemali. Na badaniach terenowych w Ameryce Łacińskiej spędziła łącznie ponad 4 lata. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianych studiów latynoamerykanistycznych. W latach 2011-2014 kierowała ze strony Polski pracami w ramach unijnego programu ALFA III, odpowiedzialnego za realizację projektu MISEAL (Medidadas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina). W 2013 roku współkoordynowany przez nią projekt został wyróżniony prestiżową nagrodą im. Margherity von Brentano. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, członkiem Latin American Studies Association, Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (kieruje sekcją latynoamerykanistyczną), Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Zespołu ds. Kultur Ameryk IEiAK UAM. W 2015 roku Jej zespół naukowy został włączony jako pierwsza jednostka z Polski w struktury Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Zasiada w redakcjach naukowych czasopism latynoamerykanistycznych (3 zagranicznych i 5 krajowych). Od 35 lat realizuje się jako nauczyciel akademicki, od 2002 roku jest opiekunem Koła Naukowego Ameryki Łacińskiej UŁ. W 2010 roku wraz z Zespołem uruchomiła 2. w Polsce specjalizację iberoamerykańską na studiach II stopnia, a 6 lat później specjalność latynoamerykanistyczną w języku hiszpańskim na studiach licencjackich (Estudios Latinoamericanos). Oprócz Uniwersytetu Łódzkiego przez 15 lat była związana naukowo i dydaktycznie z Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. Od 2009 roku prowadzi corocznie gościnne wykłady w Hiszpanii (Granada, Jaen, Santiago de Compostela y La Laguna). W czasie swojej pracy akademickiej wypromowała 8 rozpraw doktorskich (w tym 1 jako kopromotor) i ponad 200 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) oraz zrecenzowała 11 rozpraw doktorskich. W 2017 r. uzyskała stopień Radcy Ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w listopadzie została mianowana przez Prezydenta RP Ambasadorem pełnomocnym i nadzwyczajnym w Peru, Boliwii i Ekwadorze.

Współpraca

wspolpraca

El Proyecto MISEAL

Medidas para la inclusión social y equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina.

miseal  

 

Kontakt

Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych UŁ

ul. Lindleya 3
90-131 Łódź
pok. 13-19
tel.: +48 42 635 41 55

america_latina@uni.lodz.pl